Načo si dať pozor pri výbere

https://www.mojepzp.sk/pzp/online-porovnanie-ceny/ Nepozerajte vždy iba na cenu. Dôležitý je obsah krytia, prípadne rôzne doplnkové a asistenčné služby. Firmy inak pristupujú k autám, ktoré sú nepojazdné pre nehodu a k takým, ktoré sú nepojazdné pre poruchu na aute. Aj tu je ten rozdiel badateľný. Pri nehode zvyčajne býva odtiahnutie zdarma, avšak pri poruche vám firma odťah zabezpečí, ale už ho za vás neuhrádza.

Cesty do zahraničia

Aj vtedy musíte mať PZP poistenia. Ako doklad slúži zelená karta, kde je uvedené pre ktoré krajiny je platná. Ak by ste si ju nezobrali na cestu do zahraničia, musíte tam uzatvoriť takzvané hraničné poistenie. Zmluva o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na území danej krajiny sa uzatvára s kanceláriou poisťovateľov v danej krajine.

Načo si dať pozor pri výbere
4.2 (84%)5